Galeria Odrzańskie Ogrody jest miejscem przyjaznym zwierzętom.

Bez ograniczeń w galerii mogą przebywać psy asystujące. Pozostałe zwierzęta muszą być pod stałą kontrolą opiekunów.

Psy  ras uznawanych za agresywne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) lub zagrażające otoczeniu, powinny mieć nałożony kaganiec , a także być prowadzone wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Możliwość przebywania zwierząt na terenie obiektu dotyczy tylko części wspólnych. Wstęp zwierząt do poszczególnych sklepów w galerii jest unormowany odrębnymi regulacjami każdego z najemców lokali.

Za pozostawione nieczystości oraz ewentualne szkody, wyrządzone przez czworonogi odpowiadają ich właściciele.